Rys historyczny

"Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej”  podaje, że Moszczenica to wieś szlachecka z kościołem parafialnym, pierwotnie drewnianym, pod wezwaniem Św. Krzyża, istniejącym według opisu w początkach XV w. Parafia moszczenicka, której jurysdykcji kościelnej podlegały jedynie 3 wsie (Moszczenica, Wola Moszczenicka i Kosów). erygowana była przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja trąbę (1411–1422). Pierwszy kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, drewniany, fundacji arcybiskupiej, wybudowany został przed erekcją parafii i służył aż do 1621 r. Według księgi Jana Łaskiego plebanem parafii z prezenty dziedziców Kosowa i za zgodą dziedziców z Woli Moszczenickiej był Jan Bliżyński, który według dawnego zwyczaju miał do pomocy wikarego i nauczyciela. Kościół jako swe uposażenie posiadał pole z plebanią, ogród, 1 morgę (0,56 ha) łąki, las przyległy do tej łąki oraz pole dla karczmy, która została odebrana kościołowi przez dziedziców. Proboszcz moszczenickiej parafii otrzymywał dziesięcinę z folwarku, natomiast dziesięcina z łanów kmieci była przekazywana do parafii w Wolborzu.
W 1769 r. w Moszczenicy spłonął drewniany kościół, a w jego miejsce wybudowano nowy - murowany pod tym samym wezwaniem. Jest to budynek w stylu wczesnego klasycyzmu, halowy, o planie prostokąta zamkniętego apsydą prezbiterialną. Fundatorem budowli był Stanisław Małachowski herbu Nałęcz (1736-1809) – marszałek trybunału Koronnego, referendarz wielki koronny, marszałek Sejmu Czteroletniego. W 1809 r. według spisów parafialnych do moszczenickiej parafii  należało 356 dusz.
Po upadku powstania styczniowego na moszczenicką parafię spadły represje. Rosjanie odebrali ziemie podarowane moszczenickiej parafii przez hrabiego Jana Sadowskiego (ówczesnego właściciela dóbr moszczenickich i rękorajskich) i obdarowali nią żołnierzy rosyjskich, którzy jednak wkrótce ziemię tę sprzedali miejscowej ludności i wyjechali na wschód.
Otwarcie fabryki włókienniczej w Moszczenicy w 1899 r. spowodowało przybycie wielu wykształconych robotników - Niemców, głównie ewangelików. Należeli oni do piotrkowskiej parafii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, a poza tym mogli wykorzystywać do celów religijnych sale szkolne, wynajmowane od fabryki włókienniczej. W źródłach brak jest informacji na temat ewentualnych konfliktów na tle religijnym w Moszczenicy. Wśród mieszkańców Moszczenicy wyznanie rzymsko – katolickie deklarowało ponad 91 % ludności, a protestanckie – ponad 8 % mieszkańców. Natomiast w dokumentach kościelnych wielokrotnie wymieniana jest rodzina Enderów – właścicieli fabryki, jako wielokrotnych darczyńców parafii. Przeznaczali oni cegłę ze swojej cegielni na potrzeby parafii, wspierali ją także finansowo.
W latach 1900-1908, staraniem proboszcza ks. Józefa Jędrychowskiego, gruntownie odbudowano kościół parafialny. Przybudowano wówczas za głównym ołtarzem murowaną zakrystię, a z dawniejszej urządzono kaplicę św. Antoniego.
Od 1909 do 1918 r. proboszczem moszczenickiej parafii był ks. Wincenty Matuszewski. Doprowadził on do przebudowania kruchty kościelnej w 1916 r. Podczas II wojny światowej został zamordowany przez hitlerowców, a w roku 1999 zaliczono go w poczet błogosławionych.
Podczas I wojny światowej w parafii wstrzymano większe inwestycje. Wojska austriackie we wrześniu 1916 r. zarekwirowały jeden z dzwonów kościelnych.
Parafia moszczenicka liczyła w 1913 r. 2 246 dusz, cztery lata później – 2 239, w 1925 r. - około 2 300, a w 1932 r. – 2600 dusz.
brak jest informacji na temat większych zniszczeń i strat parafii podczas II wojny światowej. W latach siedemdziesiątych rozbudowano kościół parafialny, który pozostaje w niezmienionej formie do dziś.


Adam Gajda


Aktualności

Transmisja niedzielnych Mszy św. oraz nabożeństw

30.05.2020

Transmisje Mszy św. w niedziele oraz nabożeństw majowych

W związku ze zniesieniem licznych obostrzeń związanych z pandemią a także komunikatem ks. Biskupa Ireneusza Pękalskiego (komunikat jest dostępny tutaj)   z wielką radością zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w najbliższą niedzielę we Mszy Św. w naszym Parafialnym Kościele. Aby zachować wymagany przepisami dystans społeczny i umożliwić fizyczny udział jak największej liczbie naszych parafian w liturgii będzie można skorzystać, w przypadku braku miejsca w samym kościele, z licznych miejsc siedzących na zewnątrz budynku. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy z tęsknotą i wielką wrażliwością uczestniczyli w liturgiach transmitowanych przez Internet. 

Czytaj więcej...
Komunia

03.04.2020

Pierwsza Komunia Święta

Kochane dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i wasi rodzice, jeżeli po 26 kwietnia 2020r. będzie możliwy bezpieczny powrót do szkoły i będzie na to zgoda władz państwowych Pierwsza Komunia Święta odbędzie się 10 maja. Gdyby było to niemożliwe Komunia Święta zostanie przeniesiona na 27 września 2020 roku z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa życia i zdrowia was i waszych bliskich. Z pamięcią w modlitwie i z intencją szybkiego spotkania na Mszy św. niedzielnej w naszym kościele, wasi Księża i Katecheci.

Czytaj więcej...
chorzy

03.04.2020

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.

        Kochani chorzy spragnieni bliskości Jezusa, mając na uwadze nadzwyczajną sytuację jaka zaistniała, odwiedzimy Was jak tylko ustąpi zagrożenie dla Wszego zdrowia i życia. Prosimy Was bardzo, abyście na ten czas wielkopostnego doświadczenia przyjmowali Pana Jezusa w duchowej komunii świętej i usilnie modlili się o jak najszybsze ustanie epidemii. Do zobaczenia w Waszych domowych kościołach. W przypadku zagrożenia życia prośmy o natychmiastowy kontakt z kapłanami w naszej parafii. Wasi księża.

Czytaj więcej...
brak

29.04.2020

Nasza Parafia

Kochani, dziękujemy Wam za troskę o naszą Parafię, która we wszystkich aspektach jej funkcjonowania i podmiotowości stanowi wspólne dobro. Choć się na co dzień nie spotykamy, to wsłuchujemy się w głosy, które do nas docierają i staramy się na nie odpowiadać. Tak było choćby w kwestii transmisji liturgii z naszego kościoła.Teraz otrzymujemy liczne pytania o możliwość wsparcia naszej Parafii. Stanowczo odpowiadamy - przede wszystkim prosimy o modlitwę, zwłaszcza w tych momentach, kiedy możemy przeżywać ją wspólnie dzięki transmisji internetowej. Żywotność naszych domowych kościołów świadczy o kondycji naszej wspólnoty.Gdyby jednak ktoś chciał poza tym, dbając wpierw o siebie, swoich najbliższych , swoich pracowników i ich rodziny, wesprzeć naszą wspólnotę, to udostępniamy numer konta. Jest to odpowiedź na częste pytania o możliwość złożenia ofiary przy wprowadzonych ograniczeniach.Za wszelkie wsparcie modlitewne i materialne składamy Bóg zapłać.Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w MoszczenicyUl. Cmentarna 697-310 MoszczenicaNUMER KONTA PARAFIALNEGO:52 8973 0003 0070 0700 0794 0001Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o/MoszczenicaTytuł przelewu: Darowizna

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka