Małżeństwo

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej (narzeczonej lub
narzeczonego) 3 miesiące (nie wcześniej) przed ślubem przynosząc następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenia z USC stwierdzające ze między narzeczonymi nie zachodzą przeszkody prawne do zawarcia kontraktu cywilnego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy)
  2. Świadectwa chrztu do ślubu. Świadectwo znajduje się w parafii, w której katolik został ochrzczony. Jest ważne 6 miesięcy
  3. Świadectwo bierzmowania (jedynie w przypadku, gdy nie ma adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu. W takim wypadku należy je uzyskać w parafii w której udzielono sakramentu bierzmowania)
  4. Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej
  5. Dowody osobiste w celu stwierdzenia tożsamości

Akt ślubu spisywany jest w tygodniu poprzedzającym ślub.

Uwaga!
Termin ślubu należy zarezerwować odpowiednio wcześniej.

Aktualności

Odpust

09.09.2019

Odpust parafialny

W najbliższą sobotę 14 września 2019 r. w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego będziemy przeżywać nasz coroczny odpust parafialny poprzedzony nabożeństwem czterdziestogodzinnym.Zapraszamy wszystkich Parafian oraz Gości do udziału we Mszy św. i festynie parafialnym.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka